Protokoll nr 62

Sammanträde med styrelsen för Marsgatans Samfällighetsförening onsdagen den 4 mars 2015.

Närvarande:

 • Niklas Lindblom
 • Kenneth Öhrn
 • Per Carlsson
 • Håkan Skoglund
 • Marcus Westlund
 • Rolf Hedqvist

För kännedom:

 • Bengt Johansson

 

 1. Mötets öppnande.

 2. Genomgång av föregående protokoll.

 3. Behandling av inkommen motion från M 16 och M 18, styrelsens svar redovisas på stämman. Svar ska även lämnas till de som lämnat in motionen.

 4. Bestämdes att bjuda in medlemmar till nästa styrelsemöte den 20/4, där man kan ställa frågor till styrelsen och ta upp eventuella problem som inte tas upp på stämman.

 5. På stämman ska även informeras om ordningsregler som gäller vid garage och parkeringsplatser.

 6. Nästa möte ska hållas måndagen den 20/4. Fika ordnas av styrelsen.

 7. Kaffe och tårta till årsstämman ordnas av Roffe och Håkan.

 8. Avslutades mötet.

 

Kenneth Öhrn /sekr.