2015-02-18: Information som framkom vid styrelsemötet: 

Vi brukar betala 1200 kr för julgranen.