Protokoll nr 61

Sammanträde ned styrelsen för Marsgatans Samfällighetsförening måndagen den 16 februari 2015.

Närvarande:

 • Niklas Lindblom
 • Kenneth Öhrn
 • Per Carlsson
 • Håkan  Skoglund
 • Marcus Westlund

För kännedom:

 • Rolf Hedqvist
 • Bengt Johansson

 

 1. Mötets öppnande.

 2. Genomgång av föregående protokoll.

 3. Årsstämman ska hållas tisdagen den 24 mars kl 19.00 , kallelse ska utgå senast 3 veckor innan.

 4. Nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 4 mars kl. 20.00, Per ordnar fika.

 5. Avslutades mötet.

 

Kenneth Öhrn /sekr.