Protokoll nr 59

 

Sammanträde med styrelsen för Marsgatans Samfällighetsförening måndagen den 6 oktober 2014.

 

Närvarande:

 • Niklas Lindblom
 • Kenneth Öhrn
 • Per Carlsson
 • Håkan Skoglund
 • Rolf Hedqvist
 • Bengt Johansson

För kännedom: Markus Westlund

 

 1. Mötets öppnande.

 2. Genomgång av föregående protokoll.

 3. Följande gäller för städdagen den 19 oktober, målning av kvartersgård ska göras klart och genomgång av motorvärmaruttag. Roffe fixar grill och kol. Niklas inhandlar hamburgare och korv. Kenneth beställer container.

 4. Nästa möte ska hållas måndagen den 3 november kl. 20.00, Håkan ordnar fika.

 5. Avslutades mötet.

 

Kenneth Öhrn/sekr.