Vår snöröjare heter Örjan från företaget ÖF:S Entreprenad, Skarpvägen i Knivsta.

Kostar 760:- ex moms per utryckning.

 

Uppdatering 20115-02-18: Snöskottningen gäller endast för parkeringarna.

Uppdatering 20115-02-18: Endast snöskottning är beställd. Inte sandning. 

 

Information från: Per, Kassör