SoptunnaDen 1 september 2014 bytte kommunen entreprenör till RenoNorden för hämtning av hushållsavfall. För oss innebar det att både det gröna och det bruna kärlet ska ställas ut samtidigt varannan vecka eftersom de nya röda sopbilarna tömmer båda kärlen samtidigt. Hämtning sker udda fredagar. Hämtning av av avfall sker mellan kl 06.00 - 22.00 på tömningsdagen.

Nästa hämtning: fredagen den 7 november.