Protokoll nr  58

Sammanträde med styrelsen för Marsgatans Samfällighetsförening måndagen den 14 april 2014.

Närvarande:

 • Niklas Lindblom
 • Kenneth Öhrn
 • Per Carlsson
 • Marcus Westlund
 • Håkan Skoglund
 • Rolf Hedqvist
 • Bengt Johansson

 

 1. Mötets öppnande.

 2. Genomgång av föregående protokoll och kommentarer om årsstämman, bestämdes att ligga lågt med uthyrning av kvartersgården till fester. Först ska ett dokument med regler upprättas så att den som hyr vet exakt vad som gäller.

 3. Följande gäller för städdagen den 14 maj då vi ska rusta upp kvartersgården. 

  Roffe fixar färg och penslar.
  Niklas inhandlar hamburgare och korv.
  Kenneth ordnar virke och beställer även container.
  Roffe och Kenneth sätter ihop ett arbetslag för byte av panel.

 4. Nästa möte ska hållas måndagen den 19 maj kl 20.00, Håkan ordnar fika.

 5. Avslutades mötet.

 

 

Kenneth Öhrn/sekr.