Protokoll nr 56

 

Sammanträde med styrelsen för Marsgatans Samfällighetsförening måndagen den 24 februari 2014.

 

Närvarande:

 • Niklas Lindblom
 • Per Carlsson
 • Kenneth Öhrn
 • Rolf Hedqvist
 • Marcus Westlund

För kännedom:

 • Håkan Skoglund
 • Henrik Johansson

 

 1. Mötet inleddes med att en representant från Sigtuna Kommun Stadsnät , en del av IP-Only, berättade om deras planer att bygga ut fiber till vårt område. Medlemmarna i vår förening kommer att bli kallade till ett informationsmöte och även få hembesök av företaget.

 2. Genomgång av föregående protokoll.

 3. Bestämdes åtgärder för 2014 till årsstämman. Reparation och målning av kvartersgård ska ske. Årsredovisning för 2013 och budget för 2014 upprättades och godkändes av styrelsen.

 4. Förslag om att ta bort städbonusen på grund av ökade kostnader diskuterades, bestämdes att göra ett uppehåll.

 5. Avslutades mötet med att tacka Roffe för gott fika.

 

Kenneth Öhrn/sekr.