Under mars och april kommer Sigtuna kommun stadsnät, som representeras av företaget IP-only, att kontakta varje hushåll gällande indragning av fibernät. Styrelsen har fått en introducerande information men i övrigt är deras arbete helt oberoende av och utan påverkan för Marsgatans samfällighets styrelse. För att arbetet ska utföras behöver 40 % av hushållen skriva på det bindande avtalet. Intresset verkar svalt på grund av att vi har en relativ modern lösning med Com Hem. Samfälligheten har ett avtal med Com Hem som sträcker sig ett par år till.

 

För närvarande (24/2 2014) har vi följande information att delge:

 • Sigtuna kommun stadsnät, representerade av företaget IP-Only i Uppsala, bygger, driver och hanterar infrastrukturen i nätet (jämför med Vattenfall som driver och sköter infrastrukturen för elnätet)
 • I stadsnätet finns det ett antal operatörer som driver tjänster, t.ex. bredband, tv och telefoni. Till dessa operatörer kan kunderna (vi) ansluta sig till för en eller flera tjänster.
 • Varje fastighet får möjlighet att ansluta till Sigtuna kommuns stadsnät genom att en fiberkabel dras in i fastigheten från en anslutningspunkt utanför tomtgränsen.
 • Anslutningen innebär en kostnad som varje hushåll själv måste stå för. Om många ansluter sig blir det billigare.
 • Anslutningskostnaden är ca 14 900-20 900 kronor beroende på ROT-avdrag och om man gräver ned rören själv på sin tomt. Med ROT-avdrag kostar det 17 900 kr och med "gräv själv" blir kostnaden 14 900 kr men detta kan seden påverkas så att det stegvis blir billigare beroende på hur hög anslutningsgraden i området är.
 • 40% av hushållen måste ansluta sig till stadsnätet för att det ska bli en nätdragning i området över huvud taget
 • När man väl har en fiberanslutning är det inget tvång att ansluta sig till en operatör för en viss tjänst. Man kan alltså välja att ansluta sig till fibernätet, men därefter inte använda det förrän man själv väljer att ansluta sig till en tjänst, som drivs av en operatör i nätet. Jämför dessa operatörer med de många elbolag som säljer el i Vattenfalls elnät. Vattenfall äger ju nätet men elbolagen (operatörerna) säljer el i deras nät.
 • Befintliga kabelrör som finns nedlagda i vårt område kommer inte att användas. Det blir alltså nya kabelrör nedgrävda i backen.
 • Om en fastighet väljer att INTE ansluta sig kommer de ändå att lämna en så kallad "anslutningspunkt" vid tomtgränsen. Det gör det möjligt att ansluta sig senare (dock sannolikt till en högre kostnad)
 • Entreprenören som utför arbetet kommer att kontakta varje hushåll för att skriva eventuellt avtal och därefter planera arbetet (kostnad, var ska kabeln komma in, hur ska det grävas m.m.)
 • Om man ansluter sig sker betalning till leverantören, dvs Sigtuna kommun stadsnät (IP-Only), först när arbetet är helt klart.
 • Inne i huset kommer en vit liten box på ca 10 x 15 cm att monteras i vilken fiberkabeln ansluts och termineras. Från denna box kan man sedan ansluta direkt med en Ethernetkabel till en dator, tv, eller till en egen router/switch (som t.e.x kan vara trådlös, s.k. WLAN).
 • Kostnaderna för tjänsterna i nätet, t.ex. TV och Internet, är generellt billigare per månad än vad t.ex. ComHems nuvarande digitala tjänster kostar.
 • Ett informationsmöte kommer att hållas i Kunskapens Hus i mitten av mars. Vi återkommer med datum när vi vet.

 

Mer information kommer senare.

Se även http://www.sigtunastadsnat.se/