Tips: Förr kom sotaren rutinmässigt och sotade och gjorde rent imkanaler1 och köksfläkt. Sedan 2004 är ansvaret ditt och det är en tjänst som du själv måste beställa.  

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. En välsotad skorsten och att elda effektivt förhindrar sotelden. (källa: Stockholms brandförsvar)

Hur ofta det bör sotas beror på hur mycket du eldar i din eldstad. Det är alltså skillnad om du endast eldar för myseldning eller för att värma huset under årets kalla månader.

I Märsta kan du bland annat vända dig till Åke Huss AB för sotning, brandskyddskontroll, besiktningar m.m. Se mer på deras hemsida http://www.akehuss.se/

 


 Imkanalen är ventilationsröret som går från köksfläkten för att leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.  


Tack för tipset om den här artikeln Inga-Britt Carlsson!