Onsdagen den 20 mars 2013 höll föreningen sin årsstämma i kvartersgården. Representanter från 14 hushåll var närvarande och kvällen till ära bjöds det på kaffe, tårta och kakor.

Möte

Under stämman gick vi igenom samt protokollförde den dagordning som hade skickats ut sedan tidigare. Efter stämman hade den nykonstituerande styrelsen ett kort styrelsemöte. Den sedan tidigare sittande styrelse blev omvald förutom att en ny suppleant, Marcus Westlund, valdes in istället för den tidigare suppleanten Eija Linnell. Marcus bor på Marsgatan 22 och är nyinflyttad sedan december 2012.

Läs dokument från stämman här>>