Avgiften består av tre delar:

  • Avgift sektion 1  (gäller alla på Marsgatan) och avser drift och underhåll av kvartersgården
  • Avgift sektion 2  (alla som har plats i garagelänga) avser el och försäkring för garagen
  • Comhem kabel-tv som gäller alla

 

Vi har två betalningstillfällen per år:

  1. 30 april
  2. 30 november

 

För närvarande är årsavgiften:

  • Sektion 1:     2400:-
  • Sektion 2:       540:-
  • Comhem:      1600:-

 Exempel: Årsavgiften om du bor i ett hus med garage i garagelänga: 2400 + 540 + 1600 = 4540 kr (2270 kr per halvår)

 

Under 2013 kunde varje hushåll få en städbonus med max 2 x 150:-. Städbonusen drogs från samfällighetsavgiften. För att spara pengar är städbonusen för närvarande vilande.