Marsgatans samfällighetsförening är en del av ett bostadsområde i Östra Steninge i Märsta, Sigtuna kommun. I samfälligheten ingår ca 40 fristående hus och radhus, ett par garagelängor, en kvartersgård samt vägar, gångvägar och gemensamma ytor.

Se karta>>